ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-03-18
Termin składania dokumentów
2021-04-22 15:00:00
Stanowisko
Organizator Społeczności Lokalnej (OSL)
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-03-18
Termin składania dokumentów
2021-04-22 15:00:00
Stanowisko
Pracownik Socjalny
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-03-18
Termin składania dokumentów
2021-04-22 15:00:00
Stanowisko
Asystent Osoby Niepełnosprawnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-03-18
Termin składania dokumentów
2021-04-22 15:00:00
Stanowisko
Opiekun Osoby Starszej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie